ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම - හාරිස්පත්තුව හා ගලගෙදර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ

 

 "සෞභාග්‍යයේ "  දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා ප්‍රචලිත කිරිමේ  වැඩසටහනට සමගාමීව  ශ්‍රී  ලංකා හදබිම අධිකාරියේ  ඉඩම් ඵලදායිතාවය උපරිම මට්ටමට ගෙනඒමේ  කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන  වැඩසටහන අනුව  පොහොර නිෂ්පාදනය  කරන  ගොවීන්හට  උපකරණ කට්ටල බේදාදීමේ උත්සවය අද දින පස්වරුවේ (2021-10-30 දින)  කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු  මහින්දානන්ද
අළුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථාවට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණතිලක රාජපක්ෂ , ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති ආනන්ඳ ජයවිලාල්, තුන්පනේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ උප සභාපති උපාලි සමරතුංග  මහත්වරුන් ඇතුළු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීන්,   ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එම්.කේ.කේ. කරුණාරත්න මිය ද සහභාගි වුහ.

මෙම අවස්ථාවේදී හාරිස්පත්තුව හා ගලගෙදර  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ගොවීන් 124 ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 0.5 ක ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දෙණු ලැබිණ. කළාප කළමණාකරු ඒ.එම්. සුසන්ත මහතා, ඒකක කළමණාකරුවන් වන හර්ෂණි හේරත් හා දිලිනි ලංකාපති යන මහත්මීන් උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2020/2021 කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන වැඩසටහන අනුව මහනුවර, මාතලේ, බදුල්ල, රත්නපුර, කෑගල්ල, හම්බන්තොට හා නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර, ත්‍රිකුණාමලය හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක තුළ ගොවි පවුල් 16,479 දෙනෙකුට උපකරණ කට්ටල බෙදාදීමට නියමිත අතර රුපියල් මිලියන 52.1 ක වියදමක් දැරිමට අපේක්ෂිතය.  නිෂ්පාදන කිරිමට අපේක්ෂිත කාබනික පොහොර ප්‍රමාණය
මෙ.ටො. 16,479 කි. එහි වෙළඳපොල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 329.5 කි. උපකරණ කට්ටලයට උදළු තල, උදළු මුල්ලු, සවල, රේක්ක හා මල් බාල්දි ඇතුලත් වේ.