Hadabima Authority

හදබිමනේ ගොවීන්ට සහන .........

නියගය ගංවතුර අතරමැදි සුරා කෑම වැනි බොහෝ පීඩාවන්ට මුහුණ දෙමින් අසීමිත කැපකිරිම් තුළ ගොවි තැනෙහි නියැලෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ගොවි ප්‍රජාව තමන් පමණක් නොව අන්‍යන්ගේ ද  කුසගිණි නිවීම පිණිසද උදාර මෙහෙවරක නියැලෙති.  එහිදි ශ්‍රී ලංකාව පුරා බෝග වගා කරන්න් පොදුවේ මුහුණ දෙනු ලබන තවත් ප්‍රධාන ගැටළුවක් වන්නේ වන සතුන්ගෙන් වගාවට වන හානියට මුහුණ දිය හැකි විසදුමක් සොයා බැලීමයි. අපේ පැරැන්නන් කෙම් ක්‍රම, දිවි කර්ණ , සිංහ කර්ණ වැනි නුතන විද්‍යාවන්ට හසු කර ගත නොහැකි ජෝතිෂ්‍ය ශාස්ත්‍රයන්ගේ පිහිටෙන් වගා ආරක්ෂා කර ගත්තද වර්තමානයේ එවැනි ශාස්ත්‍රයන් දන්නා අය දුර්ලභ වීම නිසාදෝ ඒවායින් පිහිටක්ද අපේ ගොවි ප්‍රජාවට ඇත්තේ නැත. වන සතුන්ගේ හානි නිසා අපේ රටේ වාර්ෂික  බෝග ඵලදාවට වන හානිය රුපියල් කෝටි දහස් ගණනක් වන බවට තක්සේරු කර ඇති බැවින් තනි තනි පවුල්වලට පමණක් නොව රටේ ආර්ථිකයටද ඉන් වන අනිසි බලපෑම සුළු පටු නොවේ.

                        
    මෙවන් පසු බිමක සතුන්ගෙන්වන වගා හානි පිළිබඳව රට පුරා මැසිවිලි දුක් අදෝනා තුළින් මතු වී ආ ඉල්ලීම්වලට සවන් යොමු කරමින් කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු මහින්න අමරවීර මැතිතුමාගේ මඟ පෙන්වීමේන් හා අශිර්වාදයෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය විසින් 2023 වසරේ නවමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස වන සත්ත්ව හානි වැලැක්වීමේ අරමුණින් වාවු රයිෆල් විදුලි පඹයා , විදුලි වැට ලබාදීමට මුල්‍ය ප්‍රතිපදන වෙන් කිරිමට කටයුතු යොදා ඇත.

    මේ යටතේ මුල් අදියරයේදි වායු රයිෆල්  600 ක් හා විදුලි වැට 64 ක් 50 % සහනාධාර ක්‍රමය යටතේ ලබාදීමට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 15 කි.  මෙමඟින් දැනටමත් වායු රයිෆල් 275 ක් හම්බන්තෝට දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ලබාදී අවසන් අතර මාතලේ, මහනුවර, කෑගල්ල, ගම්පහ, ආදි තවත් දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක ඉල්ලුම්කරුවන් වෙත ඉතිරි වායුරයිෆල් ප්‍රමාණයත් විදුලි වැට සඳහා උපාංගත් බෙදා හැරිමට නියමිතය.

    මෙම වැඩසටහන සඳහා ඇති විශාල ඉල්ලුම නිසාම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්දුසිරි විතාන මහතා හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයත් ඉහළ කළමණාකාරීත්වයත් 2024 වර්ෂයේදී වඩාත් පුළුල් පදනමකින් කටයුතු කිරිමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කොට ඇත.

 

 

Export

 Our latest member subsidiary is established to promote our farmars products for Export market. By the name  "HADABIMA EXELLENT

FARMERS' PRODUCTS" in this avenue we encourage our member farmers to produce spices and various products to meet the

International markets.

 

our farmers cultivate their crops using the silvery water of up hill country with clean weather and best fertile soil.

 

Some of our spices products are as following :

     Black paper                                                         Cardamom                                         Cloves                              

         

     Nutmeg                          Ginger

   


 

 

Contact Details

Name and Designation

Mobile Number E-mail Adress

Mr.A.M.S.K.Adikaram

(Zonal Manager)

0703919330 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr.Jeewaka Athulathmudali

(Consultation)

0764661393 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.