ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යා ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් යටතේ ක්‍රියාත්මකවන තරුණ කෘෂි ගම්මාන පිහිටුවීමේ වැඩපිළිවෙළේ සමාරම්භක උලෙළ 2022.06.10 වන දින

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යා ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් යටතේ ක්‍රියාත්මකවන තරුණ කෘෂි ගම්මාන පිහිටුවීමේ වැඩපිළිවෙළේ සමාරම්භක උලෙළ 2022.06.10 වන දින තිස්සමහාරම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජූල්පල්ලම හා කාවන්තිස්සපුර වසම් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ගරු අමාත්‍යාතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.  මෙම අවස්ථාව සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමන්, දකුණු පළාත් සභා හිටපු අමාත්‍ය එච්. ඩබ්. ගුණසේන මැතිතුමන් හා ප්‍රාදේශීය දේශපාලන අධිකාරියේ මන්ත්‍රීවරුන් හා අනෙකුත් රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතනවල නිළධාරී මහත්ම මහත්මීන් සම්බන්ධ විය.  මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ගරු සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමන් හා නියෝජ්‍ය සභාපති ඉසුරු ධනංජය මැතිතුමන්ගේ අධීක්ෂණයෙන්, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණිෂ්ක කහපොල මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම්) වසන්ත තිලකරත්න මහතා හා කෘෂිකර්ම සංවර්ධන නිලධාරී නිමල් තිලකරත්න මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් කුකුල් පැටවුන් 400ක් හා වායු රයිෆ්ල් 10ක් සඳහා ප්‍රධාන පත්‍ර සංකේතාත්මකව ගොවි පවුල් වෙත ලබා දීම සිදු කෙරිණි.  වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ කලාප නිලධාරී උපේක්ෂා රාජපක්ෂ මහත්මිය , ගිහාන් මහතා හා ඒකක කළමණාකරුවන් ලෙස  ජීවන් ජයනාත් මහතා හා මාධව ෆොන්සේකා මහතා විසින් සිදු කරයි.