ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

74 වැනි ජාතික නිදහස් දින සැමරුම


 

74 වැනි ජාතික නිදහස් දින සැමරුම යෙදී ඇති 2022.04.02 දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරන ලද රුක් රෝපණ වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් පල්ලේකැලේ ගොවිපල පරිශ්‍රයේ දී
අද දින (2022-02-04) ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජික මහත්මයන්, නියෝජ්‍ය සභාපති ඒ.බි.යු.ආර්.බි.ආදිත්‍ය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ,  ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කේ.කේ. කරුණාරත්න මිය, නියේජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණිෂ්ක කහපොල මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
ඩබ්.එම්.එච්.ටී.වීරසේකර මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම්) ඒ.එම්. ඩබ්.බි. තිලකරත්න මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) ඉෂාණි ජයවීර මිය යන නිලධාරින් ඇතුළු හදබිම අධිකාරියේ සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය (126) මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත් විය.

මෙම වැඩසටහන 2022.02.04 දින උදෑසන අටයි තිහේ සිට පස්වරු 2 දක්වා සිදුකෙරුණු අතර එහිදි TJC අඹ වගාව අලුතින් ආරම්භ කිරීම, කොහිල, තීරමුල්ලිය , කංකුන් , රම්පේ ,තෘණ, ඉඟුරු වගාවන් ස්ථාපනය,  දෙහි, ලෙමන්, කෙසෙල් වගාව පුනරුත්ථාපනය ,  අතුරු බෝගයක් ලෙස කිරි අල , වැල් අල ස්ථාපනය සිදු කළ අතර කාබනික පොහොර ඒකක නඩත්තු කිරීම හා දැල් ගෘහ තුළ  බඳුන්ගත වගාව සූදානම් කිරීම  ද මෙහිදි සිදු කරන ලදි.

   

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම - යටවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ "සෞභාග්‍යයේ "  දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා ප්‍රචලිත කිරිමේ  වැඩසටහනට සමගාමීව  ශ්‍රී  ලංකා හදබිම අධිකාරියේ  ඉඩම් ඵලදායිතාවය උපරිම මට්ටමට ගෙනඒමේ  2021 වර්ෂයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන  වැඩසටහන අනුව  කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය  කරන  ගොවීන්හට  උපකරණ කට්ටල බේදාදීමේ උත්සවය පසුගිය දා (2022-01-25 දින)  පැවැත්විණ.

යටවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ  සභාපති ලාල් අතපත්තු මැතිතුමන් හා  කෘෂිකර්ම කැබිනට් අමාත්‍ය ගරු  මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමන්ගේ සම්බන්ධීකාරක නිලධාරි  රනිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  යටවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විණ. මෙම අවස්ථාවට   ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කේ.කේ. කරුණාරත්න, යටවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) එච්.එම්.ඒ.ජී.ලීලාවති යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගි වුහ.

මෙම අවස්ථාවේදී යටවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ගොවීන් 96 ක් සඳහා රුපියල් 387,936.00 වටිනා  ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දෙණු ලැබිණ.

කළාප කළමණාකරු ශාලිකා ගම්ලත් , ඒකක කළමණාකරුවන් වන එච්.එම්.යු.අයි.අබේවර්ධන, ඒ.ආර්.එම්.එච්.සී.එස්.රත්නායක, හා ආර්.පි.ටි.ජී.රණසිංහ  යන මහත්ම මහත්මීන් උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණි.

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 වර්ෂයේ නව රාජකාරි ආරම්භ කිරිම

 

2022 වර්ෂයේ නව රාජකාරි ආරම්භ කිරිම 2022-01-03 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේදි ආගමික වතාවත්වලට මුල් තැන දෙමින් නව වසරේ රාජකාරි  ආරම්භ කරමින් රාජ්‍ය ප්‍රතිඥාව ලබා දුන් අතර එහිදි කොවිඩ් 19 පැතිරිම වැලැක්වීම හා යහපත් සෞඛ්‍ය හා සමාජ පුරුදු පිළිබඳ දේශනයක් මහනුවර මහරෝහලේ සුවසන රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අනෝමා සිරිබද්දන මහත්මිය විසින් සිදු කරන ලදි. අධිකාරියේ වත්මන් සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා විසින් අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය අමතා නව වසරට සුභා ශිංසන පිරිනමන ලදි.

 

මෙම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සභාපති ඒ.බි.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා, විධායක අධ්‍යක්ෂ කේ.කේ. කරුණාරත්න මිය, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණිෂ්ක කහපොල මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ගිණුම්) එ.එම්.ඩබ්.තිලකරත්න මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) ඩබ්.එච්.ටී.වීරසේකර මහතා  හා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති හා සැලසුම්) ඉෂානි ජයවීර මිය ඇතුළු අධිකාරියේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් සහභාගි වුහ.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම - මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

 

"සෞභාග්‍ය" දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා ප්‍රචලිත කිරිමේ වැඩසටහනට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ඉඩම් ඵලදායිතාව උපරිම මට්ටමකට  ගෙන ඒමේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරිමේ වැඩසටහන හා සම්බන්ධ ගොවීන් හට උපකරණ කට්ටල බෙදාදීමේ උත්සවය පසුගිය දා  පසුගාමි ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන ගෘහස්ථ සත්ත්ව පාලන, සුළු ආර්ථික බෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය එස්.වියාලේන්ද්‍රන්  මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මඩකලපුව, වාලච්චේන (කෝරලෙයි පත්තු) ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථාවට මඩකලපුව අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුදර්ශණී ශ්‍රී කන්ද, ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණිෂ්ක කහපොල, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කේ.අමලනී , සහකාර
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) ආර්.කාන්ගදරන් ,  යන මහත්ම මහහත්මීන් හා ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීහු සහභාගී වුහ.  

මෙහිදි තෝරා ගන්නා ලද ගොවි පවුල් 405 දෙනෙකු සඳහා උදළු තල, තාච්චි, උදළු මුල්ලු, සවල්, රේක්ක, මල්බාල්දි ආදි උපකරණ බෙදා දෙන ලදි.  මෙම වැඩසටහන සඳහා නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය, අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්ක වල ගොවි පවුල්  7487 කට ප්‍රතිලාභ හිමිවේ.  මේ සඳහා හදබිම අධිකාරිය රුපියල් මිලියන 29 වියදම් දරයි.