ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බහුවිධ ආදායම් උත්පාදන විශේෂ ව්‍යාපෘතිය - හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ක්‍රියාත්මත වැඩසටහනට සමගාමීව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක බහුවිධ ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහන සඳහා තෝරාගත් ගොවි පවුල් 93 ක් සඳහා විවිධ උපකරණ කට්ටල බෙදා දීමේ උත්සවය පසුගිය දා තිස්සමහාරාම කාන්තා සංවිධානයේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත් විණ.

වාරිමාර්ග, රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු  හා අපදා කළමණාකරන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම්  චන්ද්‍රා රාජපක්ෂ මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම උත්සවය පැවැත් වු අතර එම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සභාපති උපාලි බණ්ඩාර අදිත්‍ය,  විධායක අධ්‍යක්ෂ කුමුදු කරුණාරත්න යන මහත්ම මහත්මීහු හා ලුණුගම්වෙහෙර, තිස්සමහාරාමය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරු,
සහ මන්ත්‍රීහු සහභාගී වුහ.

විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් ඔස්සේ ගොවි පවුල් ඒකකය ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරේ.  සෙවන ශාක තුළ මල් වගාව, ඒලවළු වගාව, තවාන් පාලනය, බිම්මල් වගාව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන වැඩසටහන, මල් පෝච්චි සැකසීම, ආදි විෂයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ අතර සියළුම ප්‍රතිලාභීන් පුහුණු කර අවසන් කර ඇත.  මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මිලියන 8.9 ක් වියදමක් දරා ඇත.


මෙම උත්සවය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක කළාප නිලධාරි උපේක්ෂිකා රාජපක්ෂ මිය සංවිධානය කර තිබුණි.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

 

 

2022 වර්ෂය සදහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට පහත සදහන් සැපයුම්/ සේවා/ වැඩ හා තොරතුරු පද්ධති ලබා ගැනීමට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සදහා 2022-12-31 දින දක්වා රජයේ සහ පිළිගත් සැපයුම්කරුවන්ගෙන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

 

 1. සියළුම වර්ගයේ කාර්යාලීය ලිපි ද්‍රව්‍ය
 2. සියළුම වර්ගයේ ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර / ප්‍රින්ටර් සදහා ටෝනර් සහ කාට්රිජ්
 3. සියළුම වර්ගයේ කාර්යාලීය ගෘහභාණ්ඩ හා උපකරණ
 4. සියළුම වර්ගයේ ගෘහ උපකරණ
 5. සියළුම වර්ගයේ පරිගණක, ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර , ‍ප්‍රින්ටර්, ෆැක්ස් යන්ත්‍ර යනාදිය
 6. සියළුම වර්ගයේ ශ්‍රව්‍ය හා දෘෂ්‍ය උපකරණ
 7. තොරතුරු පද්ධති/මෘදුකාංග විදුලි උපාංග
 8. සියළුම වර්ගයේ විදුලි උපකරණ (විදුලිපංකා, වායු සමීකරණ/ ජෙනරේටර්/ශීතකරණ යනාදිය)
 9. සියළුම වර්ගයේ නාම පුවරු, ඩිජිටල් ප්‍රින්ටින්
 10. නිල ඇදුම්
 11. සියළුම මෝටර් වාහන සදහා අමතරකොටස්
 12. සියළුම වර්ගයේ වාහන සීට් කවර හා කුෂන් කිරීම
 13. සියළුම වර්ගයේ වාහන බැටරි හා යන්ත්‍ර සුත්‍ර
 14. සියළුම වර්ගයේ ටයර්, ටියුබ්
 15. සියළුම වර්ගයේ කෘෂි උපකරණ හා කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රසූත්‍ර
 16. සියළුම වර්ගයේ ආරක්ෂිත ගෘහ සහ දැල් ආවරණ ගෘහ
 17. සියළුම පැළ වර්ග
 18. සියළුම වර්ගයේ බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය
 19. සියළුම වර්ගයේ පොහොර /කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය
 20. සියළුම වර්ගයේ සත්ත්ව බෙහෙත් (කුකුලන් හා ගව/ තාරාවන් සදහා)
 21. සියළුම වර්ගයේ සත්ත්ව ආහාර (කුකුල් හා ගව/ තාරා ආහාර)
 22. සියලුම වර්ගයේ පොලිතින් බෑග්
 23. සියළුම වර්ගයේ ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ
 24. සියළුම වර්ගයේ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය
 25. සියළුම වර්ගයේ දැව
 26. ආරක්ෂක සේවා
 27. පවිත්‍රතා කටයුතු
 28. සියළුම වර්ගයේ උපකරණ අළුත්වැඩියාව
 29. සියළුම වර්ගයේ පරිගණක, ප්‍රින්ටර් හා ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියාව හා සේවා කිරීම
 30. උපදේශන සේවා
 31. ප්‍රචාරණ (විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත)
 32. සියළුම වර්ගයේ වාහන අළුත්වැඩියා
 33. සියළුම වර්ගයේ වාහන සේවා කිරීම/ වායු සමීකරණ / ටින්කරින් හා ස්ප්‍රේ තීන්ත ගෑම
 34. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා අළුත්වැඩියා කිරීම් (ඉක්ටැඩ්/CIDA ලියාපදිංචිය තිබිය යුතුය)
 35. සියළුම වර්ගයේ වාහන සැපයීම
 36. සියළුම වර්ගයේ පිසු ආහාර හා ආහාර ද්‍රව්‍යය
 37. සියළුම වර්ගයේ උත්සව භාණ්ඩ සැපයීම
 38. සියළුම වර්ගයේ සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය

 

ලියාපදිංචි කිරීමේ කොන්දේසි

 • ලියාපදිංචිය සදහා වන, අයදුම්පත්‍රය හා කොන්දේසි ඇතුලත් විස්තර පත්‍රිකා 2021-11-12 දින සිට 2021-12-12 දින දක්වා සතියේ වැඩකරන දිනයන්හි පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා ලබාගත හැකිය.

 

 • සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සදහා ආපසු නොගෙවන රු. 1500/- ක මුදලක් පහත ලිපිනයේ මුදල් අයකැමි වෙත මුදලින්/ චෙක්පතකින් ගෙවීම් කර ලබාගත හැකි අතර, එක් අයදුම්පත්‍රයකින් ලියාපදිංචි විය හැක්කේ එක් අයිතමයක් වෙනුවෙන් පමණි. නියමිත දිනට පසුව එවනු ලබන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

 

 • සියළුම අයදුම්පත් 2021-12-31 දින ප.ව. 02.00 ට හෝ ඊට පෙර ලැබෙන සේ සභාපති, ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය,තැ.පෙ. 09, ගන්නෝරුව පාර, පේරාදෙණිය නමින් එවිය යුතුය. අතින් ගෙනවිත් භාර දෙන්නේ නම් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පාලන අංශයට භාරදී,  භාර දුන් බවට රිසිට් පතක් ලබා ගත යුතුය.

 

 • අයදුම්පත බහා එවනු ලබන ලිපි කවරයේ වම්පස ඉහළ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2022 යනුවෙන් සදහන් කර එවිය යුතුය.

 

05   සියළු විමසීම් 081-3887023/ 081-2388107/ 081-2389102 (සතියේ වැඩකරන දිනවල)

 

 

සභාපති,

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය,

තැ.පෙ. 09,ගන්නෝරුව පාර,

පේරාදෙණිය.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම - මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

 

"සෞභාග්‍යයේ "  දැක්ම ප්‍රතිතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා ප්‍රචලිත කිරිමේ  වැඩසටහනට සමගාමීව  ශ්‍රී  ලංකා හදබිම අධිකාරියේ  ඉඩම් ඵලදායිතාවය උපරිම මට්ටමට ගෙනඒමේ  කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන  වැඩසටහන අනුව  පොහොර නිෂ්පාදනය  කරන  ගොවීන්හට  උපකරණ කට්ටල බේදාදීමේ උත්සවය අද දින (2021-10-30දින)  කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු  මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ
ප්‍රධානත්වයෙන් මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථාවට හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී, සම්බන්ධීකරණ කමිටු නියෝජ්‍ය  සභාපති එම්.ජි.ජයරත්න, ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති අශෝක සමරකෝන් මහත්වරුන් ඇතුළු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීන්,   ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නියෝජ්යභ අධ්‍යක්ෂෂ (පාලන) හාෂාන් වීරසේකර, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණිෂ්ක කහපොල යන මහත්ම මහත්මීහු සහභාගි වුහ.

මෙම අවස්ථාවේදී මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගොවීන් 155 සඳහා රුපියල් මිලියන 1.2 ක ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දෙණු ලැබිණ. කළාප කළමණාකරු ජානක ආරියරත්න මහතා උත්සවය සංවිධානය කර තිබු අතර ඒකක කළමණාකරුවන් ද සහභාගි වුහ.

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2020/2021 කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන වැඩසටහන අනුව මහනුවර, මාතලේ, බදුල්ල, රත්නපුර, කෑගල්ල, හම්බන්තොට හා නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර, ත්‍රිකුණාමලය හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක තුළ ගොවි පවුල් 16,479 දෙනෙකුට උපකරණ කට්ටල බෙදාදීමට නියමිත අතර රුපියල් මිලියන 52.1 ක වියදමක් දැරිමට අපේක්ෂිතය.  නිෂ්පාදන කිරිමට අපේක්ෂිත කාබනික පොහොර ප්‍රමාණය මෙ.ටො. 16,479 කි.

එහි වෙළඳපොල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 329.5 කි. උපකරණ කට්ටලයට උදළු තල, උදළු මුල්ලු, සවල, රේක්ක හා මල් බාල්දි ඇතුලත් වේ.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම - හාරිස්පත්තුව හා ගලගෙදර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ

 

 "සෞභාග්‍යයේ "  දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා ප්‍රචලිත කිරිමේ  වැඩසටහනට සමගාමීව  ශ්‍රී  ලංකා හදබිම අධිකාරියේ  ඉඩම් ඵලදායිතාවය උපරිම මට්ටමට ගෙනඒමේ  කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන  වැඩසටහන අනුව  පොහොර නිෂ්පාදනය  කරන  ගොවීන්හට  උපකරණ කට්ටල බේදාදීමේ උත්සවය අද දින පස්වරුවේ (2021-10-30 දින)  කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු  මහින්දානන්ද
අළුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථාවට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණතිලක රාජපක්ෂ , ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති ආනන්ඳ ජයවිලාල්, තුන්පනේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ උප සභාපති උපාලි සමරතුංග  මහත්වරුන් ඇතුළු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීන්,   ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ විධායක අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එම්.කේ.කේ. කරුණාරත්න මිය ද සහභාගි වුහ.

මෙම අවස්ථාවේදී හාරිස්පත්තුව හා ගලගෙදර  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ තෝරා ගත් ගොවීන් 124 ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 0.5 ක ගොවි උපකරණ කට්ටල බෙදා දෙණු ලැබිණ. කළාප කළමණාකරු ඒ.එම්. සුසන්ත මහතා, ඒකක කළමණාකරුවන් වන හර්ෂණි හේරත් හා දිලිනි ලංකාපති යන මහත්මීන් උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය 2020/2021 කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන වැඩසටහන අනුව මහනුවර, මාතලේ, බදුල්ල, රත්නපුර, කෑගල්ල, හම්බන්තොට හා නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර, ත්‍රිකුණාමලය හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක තුළ ගොවි පවුල් 16,479 දෙනෙකුට උපකරණ කට්ටල බෙදාදීමට නියමිත අතර රුපියල් මිලියන 52.1 ක වියදමක් දැරිමට අපේක්ෂිතය.  නිෂ්පාදන කිරිමට අපේක්ෂිත කාබනික පොහොර ප්‍රමාණය
මෙ.ටො. 16,479 කි. එහි වෙළඳපොල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 329.5 කි. උපකරණ කට්ටලයට උදළු තල, උදළු මුල්ලු, සවල, රේක්ක හා මල් බාල්දි ඇතුලත් වේ.